Tài liệu số - Xem chi tiếtThe prevalence of self-reported anxiety, depression, and associated factors among Hanoi Medical University’s students during the first wave of COVID-19 pandemic
Tri Minh Ngo, Huong Lan Thi Nguyen, Minh Dai Le, Mai Le Ngoc Duong, Phan Huy Hoang, Ha Viet Nguyen, Kirsty Foster, Tuyen Van Duong, Giang Bao Kim, Tung Thanh Pham
Medical students are known to have higher levels of these issues than the general population but in Vietnam the effects of the pandemic on medical student mental health was not documented
2022
19p
eng
PLoS ONE
1-19
17
Xem trailer
Đăng nhập tài khoản vào hệ thống để được xem toàn văn tài liệu.
Danh sách tệp tin điện tử
NoFileNameViewsDownloadsDownload
1. 2022YHDPTCQT093.pdf
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Chia sẻ: 
Bình chọn:  Điểm bình chọn: 
0
Loại tài liệu số:  - Bài báo
- Bài báo quốc tế
Thảo luận

Đăng nhập

Đăng nhập     Quên mật khẩu
Tích hợp đăng nhập với
  |  Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Thống kê

Thư viện số

Loại tài liệu số

    THỐNG KÊ TRUY CẬP

    3.398.242

    110.338

    Liên kết website