Tài liệu số - Xem chi tiếtMental Health Problems Among Front-Line Healthcare Workers Caring for COVID-19 Patients in Vietnam: A Mixed Methods Study
Ngoc Kim Tran, Thuy Thanh Bui, Len Thi Tran, Nhi Tho Tran, Mai Tuyet Do, Tam Thanh Nguyen, Huong Thi Thanh Tran
Aim: Healthcare workers have directly provided care for COVID-19 patients, and have faced many additional sources leading to poor mental health. The study aimed to investigate the mental health problems and related factors among healthcare staff in Vietnam. Methods: A descriptive cross-sectional mixed methods study, combining quantitative and qualitative research methods, was performed among 400 healthcare workers working at the National Hospital for Tropical Diseases and Ninh Binh General Hospital from the first day of treatment for COVID-19 patients to May 01, 2020. Results: The results showed that 8.0% of participants had stress, 17.5% of participants had anxiety, and 14.8% of participants had depression. Approximately 50% of participants reported that they had at least one of these symptoms. The findings illustrated that stress, anxiety, and depression were associated with the position in a hospital, health status during the COVID-19 pandemic, family members/relatives infected with COVID-19, physical and mental support from friends, family, and community, department, years of working, and the average work hours per day of healthcare workers exposed to COVID-19. Conclusion: During the COVID-19 pandemic, healthcare workers who worked in the hospital providing treatment and care for COVID-19 patients dealt with mental health problems such as stress, anxiety, and depression. It is necessary to promote mental health among healthcare workers, to contribute to the fight against the COVID-19 outbreak in Vietnam
2022
9p
eng
Front. Psychol.
1-9
eCollection 2022.
Xem trailer
Đăng nhập tài khoản vào hệ thống để được xem toàn văn tài liệu.
Danh sách tệp tin điện tử
NoFileNameViewsDownloadsDownload
1. 2022YHDPTCQT060.pdf 2
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  2 Lượt tải:  0
Chia sẻ: 
Bình chọn:  Điểm bình chọn: 
0
Loại tài liệu số:  - Bài báo
- Bài báo quốc tế
Thảo luận

Đăng nhập

Đăng nhập     Quên mật khẩu
Tích hợp đăng nhập với
  |  Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Thống kê

Thư viện số

Loại tài liệu số

    THỐNG KÊ TRUY CẬP

    3.397.884

    109.980

    Liên kết website