Tài liệu số - Xem chi tiếtKnowledge, Attitude, and Practices (KAP) on Silicosis Among High-Risk Worker Population in Five Provinces in Vietnam
Huyen Nguyen Thi Thu, Huong Le Thi, Anh Nguyen Ngoc, Duy Khuong Van, Quan Pham Thi, Nguyen Tran Nhu, Thao Nguyen Thanh, Doanh Nguyen Quoc, Huong Phan Thi Mai, Nhung Ta Thi Kim, Anh Luong Mai, Huong Nguyen Thi Lien, Xuan Le Thi Thanh
Xuan Le Thi Thanh
This study aimed to describe mental health service utilization and examine associated factors among students in Vietnam. Data were collected at eight universities in Hanoi, Vietnam, in 2018 using an administered questionnaire. The total number of participants was 9,120 (95.1% response rate). Among stu dents participating in our survey, 12.5% (95% CI: 10.9–14.1) with depression and/or anxiety symptoms used mental health service in the last 12 months. In the multivariable regression models, significant factors associated with mental health ser vice utilization were marital status, types of housemate, men tal health problems, physical activity, smoking status, and alcohol drinking. Our study made recommendations to stake holders for improving mental health services utilization among students in Vietnam. These findings had important implica tions for future research on factors associated with mental health service utilization among university students.
2020
17tr
eng
Sringer
469-484
1
Xem trailer
Đăng nhập tài khoản vào hệ thống để được xem toàn văn tài liệu.
Danh sách tệp tin điện tử
NoFileNameViewsDownloadsDownload
1. 2020YHDPTCQT190
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Chia sẻ: 
Bình chọn:  Điểm bình chọn: 
0
Loại tài liệu số:  - Bài báo
- Bài báo quốc tế
Thảo luận

Đăng nhập

Đăng nhập     Quên mật khẩu
Tích hợp đăng nhập với
  |  Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Thống kê

Thư viện số

Loại tài liệu số

    THỐNG KÊ TRUY CẬP

    3.508.092

    76.638

    Liên kết website