Tài liệu số - Xem chi tiếtIndividual and Occupational Differences in Perceived Organisational Culture of a Central Hospital in Vietnam
Huy Nguyen Van, Au T. H. Nguyen, Thu T. H. Nguyen, Ha T. T. Nguyen, Hien T. T. Bui, Phuong T. Tran, Anh L. T. Nguyen
2018
11tr
eng
Hindawi BioMed Research International
1-11
Xem trailer
Đăng nhập tài khoản vào hệ thống để được xem toàn văn tài liệu.
Danh sách tệp tin điện tử
NoFileNameViewsDownloadsDownload
1. 2020YHDP0000023
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Chia sẻ: 
Bình chọn:  Điểm bình chọn: 
0
Loại tài liệu số:  - Bài báo
- Bài báo quốc tế
Thảo luận

Đăng nhập

Đăng nhập     Quên mật khẩu
Tích hợp đăng nhập với
  |  Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Thống kê

Thư viện số

Loại tài liệu số

    THỐNG KÊ TRUY CẬP

    197.961

    3.900

    Liên kết website