Tài liệu số - Xem chi tiếtRubella Vaccination Coverage Among Women of Childbearing Age in Vietnam
Anh Ngoc Nguyen Xuan Thanh Thi Le, Ann Pongsakul, Quang Nhat Nguyen, Thanh Van Nguyen, Thang Huu Nguyen, Tri Minh Do, Huong Thi Le, Huong Lan Thi Nguyen, Nu Thi Truong, Chi Linh Hoang, Giang Thu Vu, Tung Thanh Tran, Tung Hoang Tran, Bach Xuan Tran, Carl A. Latkin, Cyrus SH Ho, Roger CM Ho
This study aimed to describe mental health service utilization and examine associated factors among students in Vietnam. Data were collected at eight universities in Hanoi, Vietnam, in 2018 using an administered questionnaire. The total number of participants was 9,120 (95.1% response rate). Among stu dents participating in our survey, 12.5% (95% CI: 10.9–14.1) with depression and/or anxiety symptoms used mental health service in the last 12 months. In the multivariable regression models, significant factors associated with mental health ser vice utilization were marital status, types of housemate, men tal health problems, physical activity, smoking status, and alcohol drinking. Our study made recommendations to stake holders for improving mental health services utilization among students in Vietnam. These findings had important implica tions for future research on factors associated with mental health service utilization among university students.
2019
10tr
eng
International Journal of Environmental Research and Public Health
1-10
16
1741
Xem trailer
Đăng nhập tài khoản vào hệ thống để được xem toàn văn tài liệu.
Danh sách tệp tin điện tử
NoFileNameViewsDownloadsDownload
1. 2020YHDP0000029 1
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  1 Lượt tải:  0
Chia sẻ: 
Bình chọn:  Điểm bình chọn: 
0
Loại tài liệu số:  - Bài báo
- Bài báo quốc tế
Thảo luận

Đăng nhập

Đăng nhập     Quên mật khẩu
Tích hợp đăng nhập với
  |  Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Thống kê

Thư viện số

Loại tài liệu số

    THỐNG KÊ TRUY CẬP

    3.245.983

    94.961

    Liên kết website