Tài liệu số - Xem chi tiếtBullying experience in urban adolescents: Prevalence and correlations with health- related quality of life and psychological issues
Long Hoang Nguyen, Anh Kim Dang, Men Thi Hoang, Giang Thu Vu, Hoa Thi Do, Bach Xuan Chan, Carl A.Latkin, Roger C.M. Ho, Cyrus S.H.Ho
Trang Huyen Thi Nguyen
2021
15p
eng
Plos one
e0252459
16
6
Xem trailer
Đăng nhập tài khoản vào hệ thống để được xem toàn văn tài liệu.
Danh sách tệp tin điện tử
NoFileNameViewsDownloadsDownload
1. 2021YHDPTCQT142.pdf
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Chia sẻ: 
Bình chọn:  Điểm bình chọn: 
0
Loại tài liệu số:  - Bài báo
- Bài báo quốc tế
Thảo luận

Đăng nhập

Đăng nhập     Quên mật khẩu
Tích hợp đăng nhập với
  |  Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Thống kê

Thư viện số

Loại tài liệu số

    THỐNG KÊ TRUY CẬP

    3.508.029

    76.575

    Liên kết website