Tài liệu số - Xem chi tiếtCyberbullying Among School Adolescents in an Urban Setting of a Developing Country: Experience, Coping Strategies, and Mediating Effects of Different Support on Psychological Well-Being
Anh Quynh Tran, Bach Xuan Tran, Long Hoang Nguyen, Men Thi Hoang, Linh Phuong Doan, Giang Thu Vu, Tu Huu Nguyen, Hoa Thi Do, Carl A. Latkin, Roger C. M. Ho, Cyrus S. H. Ho
Trang Huyen Thi Nguyen
Background: This study examined the cyberbullying experience and coping manners of adolescents in urban Vietnam and explored the mediating effect of different support to the associations between cyberbullying and mental health issues. Methods: A cross-sec
2021
eng
Frontiers in Psychology
1-8
.
Xem trailer
Đăng nhập tài khoản vào hệ thống để được xem toàn văn tài liệu.
Danh sách tệp tin điện tử
NoFileNameViewsDownloadsDownload
1. 2021YHDPTCQT024.pdf
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Chia sẻ: 
Bình chọn:  Điểm bình chọn: 
0
Loại tài liệu số:  - Bài báo
- Bài báo quốc tế
Thảo luận

Đăng nhập

Đăng nhập     Quên mật khẩu
Tích hợp đăng nhập với
  |  Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Thống kê

Thư viện số

Loại tài liệu số

    THỐNG KÊ TRUY CẬP

    927.293

    77.842

    Liên kết website