Tài liệu số - Xem chi tiếtAssessing Knowledge and Attitudes Regarding Pain Management Among Nurses Working in a Geriatric Hospital in Vietnam
Anh Kim Dang, Huong Thi Thu Nguyen, Thanh Xuan Nguyen, Tam Ngoc Nguyen, Thu Thi Hoai Nguyen, Thang Pham, Anh Lan Nguyen, Thuy Thi Ngoc Nguyen, Hien Nguyen Thi, Trang Ha Nguyen, Son Hoang Nguyen, Bach Xuan Tran, Carl Latkin, Roger C M Ho, Cyrus S H Ho, Huyen Thi Thanh Vu
Anh Trung Nguyen
Background: Nurses play a pivotal role in pain management. Knowing more about nurses' knowledge and attitudes regarding pain is important as we develop multidisciplinary pain services. Therefore, this study aimed to assess knowledge and attitudes regardin
2021
eng
Journal of Multidisciplinary Healthcare
799-807
.
Xem trailer
Đăng nhập tài khoản vào hệ thống để được xem toàn văn tài liệu.
Danh sách tệp tin điện tử
NoFileNameViewsDownloadsDownload
1. 2021YHDPTCQT023.pdf
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  0 Lượt tải:  0
Chia sẻ: 
Bình chọn:  Điểm bình chọn: 
0
Loại tài liệu số:  - Bài báo
- Bài báo quốc tế
Thảo luận

Đăng nhập

Đăng nhập     Quên mật khẩu
Tích hợp đăng nhập với
  |  Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Thống kê

Thư viện số

Loại tài liệu số

    THỐNG KÊ TRUY CẬP

    1.428.756

    13.691

    Liên kết website