HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG


Bước 1: Bạn đọc truy cập vào phần mềm Thư viện số bằng đường link sau http://library.spmph.edu.vn/

Bước 2: Bạn đọc nhập thông tin Tên đăng nhập Mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.Lưu ý: Bạn đọc phải đăng nhập bằng tài khoản vào hệ thống để xem được toàn văn tài liệu số


HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU


Trang chủ: Từ màn hình trang chủ bạn đọc có thể sử dụng 1 trong 3 hình thức "Tìm kiếm nhanh", "Tra cứu đơn giản", "Tra cứu nâng cao".1. Tìm kiếm nhanh:Trong màn hình tìm kiếm nhanh, người dùng thực hiện

 • Bước 1: Nội dung tìm kiếm: Nội dung tìm có thể là một cụm từ hoặc nhiều cụm từ, các từ khóa này cách nhau bởi dấu "," .

  Ví dụ : Người dùng nhập từ khóa bệnh viện, người bệnh. Hệ thống sẽ tìm kiếm tài liệu thỏa mãn điều kiện có từ khóa "bệnh viện" hoặc "người bệnh" hoặc cả hai từ khóa

 • Bước 2: Bấm nút "Tìm kiếm" hoặc gõ phím "enter" hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm

2. Tra cứu đơn giản:

Từ màn hình trang chủ người dùng chọn "Tra cứu đơn giản" hệ thống hiển thị màn hìnhTrong màn hình tra cứu đơn giản, người dùng thực hiện

 • Bước 1: Nhập các thông tin cần tìm kiếm

  • Nội dung tìm kiếm: Nội dung tìm có thể là một từ hoặc cụm từ .

   Ví dụ :Nhập cụm từ "bệnh viện". Hệ thống sẽ tìm kiếm tài liệu thỏa mãn điều kiện có từ khóa " bệnh viện"

  • Loại tài liệu: Người dùng có thể chọn hoặc bỏ chọn loại tài liệu có trong hệ thống.

   Ví dụ: Chọn Bài báo quốc tế, bài báo trong nước

  • Sắp xếp theo: Hệ thống hỗ trợ sắp xếp kết quả tìm kiếm theo các tiêu chí "Tài liệu mới, nhan đề, tác giả, năm" tăng dần hoặc giảm dần

 • Bước 2: Bấm nút "Tìm kiếm" hoặc gõ phím "enter" hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm

 • Bước 3: Bấm nút "Nhập lại" để hủy bỏ thông tin đã nhập tìm kiếm

3. Tra cứu nâng cao:

Từ màn hình trang chủ người dùng chọn "Tra cứu nâng cao" hệ thống hiển thị màn hìnhTrong màn hình tra cứu nâng cao, người dùng thực hiện

 • Bước 1: Nhập các thông tin cần tìm kiếm

  • Chọn các thông tin cần tìm kiếm theo các trường tin: Nội dung tìm có thể là một từ hoặc cụm từ .

   Ví dụ :chọn trường nhan đề, tìm với từ khóa bệnh viện. Hệ thống sẽ tìm kiếm tài liệu có thông tin nhan đề thỏa mãn điều kiện có từ khóa " bệnh viện"

  • Toán tử kết hợp

   Và: tài liệu hiển thị khi thỏa mãn các điều kiện kết hợp trong tìm kiếm

   Hoặc: tài liệu hiển thị khi thỏa mãn 1 trong những điều kiện

  • Người dùng sử dụng biểu tượng nếu muốn thêm trường tin tìm kiếm.

   Ví dụ: nhan đề, tác giả, từ khóa, tóm tắt……

  • Năm: Người dùng chọn khoảng năm tài liệu để tìm tài liệu trong khoảng năm.

   Ví dụ: Nhập từ năm 2010 đến năm 2020

  • Loại tài liệu: Người dùng có thể chọn hoặc bỏ chọn loại tài liệu có trong hệ thống.

   Ví dụ: Chọn Bài báo quốc tế, bài báo trong nước

  • Sắp xếp theo: Hệ thống hỗ trợ sắp xếp kết quả tìm kiếm theo các tiêu chí "Tài liệu mới, nhan đề, tác giả, năm" tăng dần hoặc giảm dần

 • Bước 2: Bấm nút "Tìm kiếm" hoặc gõ phím "enter" hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm

 • Bước 3: Bấm nút "Nhập lại" để hủy bỏ thông tin đã nhập tìm kiếm

4. Danh sách kết quả tìm kiếm: Sau khi người dùng thực hiện "Tìm kiếm" hệ thống hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm5. Thông tin chi tiết tài liệu: Nhấn chuột vào thông tin nhan đề tài liệu ở biểu ghi cần xem để xem thông tin chi tiết tài liệu sốNếu tài liệu có tệp tin xem thử trước hệ thống sẽ hiển thị tệp tin xem thửXem toàn văn tài liệuBạn đọc có thể gửi nội dung ý kiến của mình về tài liệu sốDanh sách tài liệu số liên quan • Cùng loại tài liệu: Là các tài liệu số được phân loại có loại tài liệu giống nhau( ví dụ: luận văn cao học Quản lý bệnh viện)

 • Cùng bộ tập: Là các tài liệu số có cùng bộ tập( ví dụ các tài liệu có tập 1, tập 2.)

 • Cùng tác giả: Là các tài liệu số có tác giả giống nhau

6. Một số chức năng khác:

 • Loại tài liệu: Đây là danh sách phân loại các loại tài liệu có trong thư viện • Liên kết website: Đây là danh sách các website của các đơn vị có liên kết trao đổi thông tin với thư viện